كنسانتره

 كنسانتره چيست؟
كنسانتره ميوه، حاصل خريد ميوه و شستشو و آب‌گيری و فيلتراسيون (حداقل در دومرحله) و تغليظ يا پخت آبميوه و انبار نمودن آن در مخازن بزرگ است. به طور مثال ميوه سيب بعد از آب‌گيری وارد مرحله فيلتراسيون مي‌شود اين فيلترها عموما يا تحت خلاء بوده يا به صورت سراميكي عمل مي‌نمايد.
آب سيب براي شفاف شدن بايد تمام فيبرها و آنتي‌اكسيدن‌هاي خود را در پشت درام فيلترها يا استوانه‌هاي سراميكي از دست بدهد و وقتي وارد برج‌هاي تغليظ مي‌شود كليه آب (H2O) به انضمام اسانس‌ها و ويتامين‌هاي خود را در يك برج ۱۵ متري و در درجه حرارت ۱۸۰ درجه سانتي‌گراد از دست بدهد تا حجم آن به يك شش تا يك هفتم كاهش يابد. ماده‌ای كه از پايين برج به دست می‌آيد كنسانتره نام دارد.
كنسانتره يا در مخازن يا بشكه نگهداری می‌شود و سپس براي توليد آنچه آبميوه ناميده می‌شود! شش برابر آب و عطر و بو و اسانس و ويتامين از دست رفته را اضافه کرده و بسته بندی می‌کنند. به همين جهت در تابستان آب پرتقال در بازار است كه تاريخ توليد آن هيچ ربطی به تاريخ برداشت ندارد يا در بهار آب سيب در بازار است كه توليد آن هيچ ربطی به فصل برداشت سيب ندارد…